Kasino sedelbunt Förvaltning idéer

När det gäller bankrollhantering för alla typer av kasinospel, finns det två grundläggande nummer som du måste ta hänsyn till. Den första är husets fördel i spelet, och den andra är den totala volatiliteten i spelet. Om du spelar blackjack eller video poker på en hög nivå, är det inte ovanligt att ha utbetalningsgrader högre än 99 procent, så husets fördel blir ganska låg. Blackjack har en mycket låg volatilitet, och video poker har en låg volatilitet som är lite högre än blackjack, men inte heller särskilt hög.

Generellt sett desto lägre husfördel, desto mer aggressiv kan du vara med dina bankrättsförvaltningsriktlinjer. Det finns emellertid också effekten av volatiliteten. När volatiliteten är låg kan du också vara mycket aggressiv med din bankrullehantering genom att använda större satsningar. Eftersom båda dessa saker stämmer överens med video poker och blackjack, så länge du är en skicklig spelare så verkar det som om du kan vara väldigt aggressiv med ditt spel så länge du är villig att justera din satsning som du gå om det behövs.

Så var ska du börja? Om du är ganska bra på någon av dessa spel är det troligen tillräckligt med en 300x-regel. Vad det här betyder är att du måste ha 300 insatser i din bankrulle baserat på vad som helst vad du satsar på. Så om du spelar med en $ 150 bankroll, ska du inte spela med mer än $ 0,50 per hand. I blackjack kan du dubbla eller dela för att lägga till ännu fler spel, så du kanske vill lägga till lite mer till dina riktlinjer så att du arbetar med en 400x basregel i stället.

Om du spelar en speciell variant av något av dessa spel som ändrar utbetalningsfrekvensen eller volatiliteten, måste du justera i enlighet med detta. Top-heavy utbetalningstabeller i videopoker ökar din volatilitet, så du måste vara mer konservativ med dina riktlinjer för bankrollhantering för att matcha. Längs liknande linjer växlar du till en ny blackjack-stil som du inte känner till kommer att öka husets fördel tills du lär dig att spela bättre, så du borde vara mer konservativ i denna typ av situation också. Sammantaget är det bästa du kan göra i dessa spel med hjälp av dessa faktorer för att bestämma hur du hanterar din bankrollhanteringsstrategi.