Delad strategi med Blackjack

När du spelar blackjack online, kommer spelarna att ha många olika funktioner som kan användas beroende på vilken spelvariation som har valts. En av de funktioner som erbjuds med många blackjack-spel är möjligheten att dela upp en hand. Splitting är ett bra alternativ eftersom det kan skapa två separata händer, vilket ger ett annat sätt för spelare att samla utbetalningar. Spelare får chansen att dela upp när de behandlas kort som har samma värde. Det är inte nödvändigt att handen delas, men i vissa fall kommer det att vara fördelaktigt att göra det. Här diskuterar vi den riktiga strategin vid splittring, vilket kommer att informera spelare om när man ska dela en hand och när man ska spela den som en vanlig blackjackhand.

Den grundläggande strategin är att dela upp händer som innehåller ess eller åttor. Undvik alltid att splittra händer som är gjorda av fours, fives och tiotals och dela alltid några andra par. Den enda tiden spelare inte ska dela andra par är när återförsäljaren visar åtta eller bättre med sitt avslöjade kort. Till exempel. Om spelare delas ut två åttar är handens totala 16, vilket inte anses vara en stark blackjackhand. Hitting kommer vanligen att resultera i en byst och stående kommer inte att ge en hand stark nog att slå dealern i de flesta fall. Med splittring får spelarna chansen att få värdet av sina händer ökat till 18 om de drar ett 10-kort på båda 8-talet. Det här är en mycket bättre situation och kan erbjuda fler chanser att vinna.

När det gäller att ha ett par 5s är det ingen mening att dela upp dessa par eftersom det alltid kommer att resultera i en svag hand, det är bättre att träffa och hoppas på ett tio kort som ökar handvärdet till 20. När det gäller när dealern har ett kort som är åtta eller bättre och spelaren har ett par, är återförsäljaren vanligtvis i stånd att ha ett handvärde om 18 när de avslöjar det andra kortet. Det här är en stark hand som ofta resulterar i en förlust för spelaren, så det finns ingen mening att splittra och fördubbla satsningen med den stora potentialen att förlora.