Blackjack sammansättning beroende strategi

Medan den grundläggande strategin helt enkelt koncentrerar sig på summan av spelarnas kort, är den sammansättningsberoende strategin mer fokuserad på korten som utgör summan av händerna. Om du till exempel håller 16 mot en återförsäljare 10, rekommenderas du helt enkelt att slå enligt de grundläggande strategitabellerna. Det är emellertid viktigt att uppmärksamma korten som har utgjort det totala beloppet. Låt oss anta att din hand med 16 värden faktiskt är gjord av tre kort. I det här fallet berättar den sammansättningsberoende strategin dig att stå eftersom din hand består av ett (eller flera) kort med lågt värde. Detta innebär att det finns en mindre chans att få ett nytt kort med ett lågt värde som hjälper dig att komma närmare det totala 21.

Det finns många möjligheter när det gäller den sammansättningsberoende strategin och det är svårt att använda ett enda diagram som det är med den grundläggande strategin. Det är emellertid värt att använda båda blackjack-taktikerna på samma gång som de kan hjälpa dig att sänka ner huskanten till 0,18%, vilket är nästan en obefintlig fördel för kasinot.

Korträkning
Korträkning kan hjälpa dig att hålla reda på förhållandet mellan kort och högt kort. Tack och lov kräver inte denna strategi ett perfekt minne utan kan ge spelarna en serie framgångsrika satsningar. I själva verket kan korträkning sänka ner huset så mycket att det faktiskt kan luta balansen i spelarnas fördel. Det är anledningen till att detta system är förbjudet i många kasinon för mur- och murbruk eftersom det kan skada deras vinst allvarligt.

Ta exempelvis Hi-Lo-räknasystemet. Du tilldelar helt enkelt kort med antingen +1, 0 eller -1 värde. Eftersom varje kort delas ut i spelet lägger du helt enkelt till 1, subtraherar 1 eller gör ingenting beroende på kortets värde. Korten från 2 till 6 räknas som +1, 7 till 9 lika 0 och 10 till ess tilldelas -1. Om det räknade antalet ökar innebär det att spelare har en bättre chans att vinna. Å andra sidan, om det räknade antalet minskar, får huset en större fördel.

Det finns några korträknarsystem och du kan välja vilket som fungerar bäst för dig. Den enda nackdelen med denna strategi är att du inte kommer att kunna använda den på många landbaserade kasinon. Dessutom, om du spelar online, är det praktiskt taget omöjligt att räkna kort eftersom de blandas efter att varje hand spelats.